Bir Aksaraylı Olarak Bunları Biliyor musun?

Kapadokya Bölgesinde en çok Yeraltı Şehri'nin, Kapadokya isim merkezinin, Dünyanın en büyük kervansarayı Sultanhanı'nın, Ortodoks mezhebinin kurucusu Aziz Gregorios Nazions'un Aksaray’da yaşadığını,

Bir Aksaraylı Olarak Bunları Biliyor musun?
 • Arif-i Billah, Kutb'ul Evliya Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba'nın Aksaray'da yaşadığını ve türbesinin Aksaray'da olduğunu,
 • Anadolu Erenlerinden Tapduk Emre ve talebesi Yusnu Emre'nin Aksaray'da yaşadıklarını ve türbelerinin Aksaray'da olduğunu,
 • II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin Şeyhülislamı Zenbilli Ali Cemâlî Efendi'nin Aksaraylı olduğunu,
 • 7 bin evliyanın metfun bulunduğu, dünyadaki üç büyük kabristandan biri olan Dar'ül Ervah'ın Aksaray'da olduğunu,
 • Fatih Sultan Mehmed döneminde İstanbul’da oluşturulan Aksaray semtinin 1470 yılında Aksaray'dan iskân ettirilen hemşehrilerimiz tarafından kurulduğunu,
 • Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarlan'ın türbesinin Aksaray'da olduğunu,
 • Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin ünlü sadrazamı Pîrî Mehmed Paşa'nın Aksaraylı olduğunu,
 • IV. Murad'ın 1638 yılında gerçekleştirdiği İran seferinde şehit düşen Bağdat Fatihi Meşhur Genç Osman'ın Aksaraylı olduğunu,
 • Tasavvuf tarihinde "Aşkın Kurbanı" olarak anılan İsmâil Ma‘şûkī'nin ve babası Pîr Ali Sultan'ın Aksaraylı olduğunu,
 • Tasavvuf alanında büyük divanları olan Seyf-i FergânîYûsuf Hakîkî Baba veHasan Rızâî-i Aksarayî'nin Aksaray'da bulunduklarını,
 • Ortodoks mezhebinin kurucusu Aziz Gregorios Nazions'un Aksaray’da yaşadığını,
 • Dünyanın en büyük ikinci kanyonu Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nin,
 • Kapadokya Bölgesinde en çok Yeraltı Şehri'nin,
 • Kuş cenneti ve foto safari alanlarına sahip Tuz Gölü’nün,
 • Orta Anadolu’nun ikinci büyük dağı Hasan Dağı'nın,
 • Dünyanın en büyük kervansarayı Sultanhanı'nın,
 • Kapadokya'nın kalbi Narlı Göl’ün,
 • Şifa kaynağı Ziga kaplıcalarının Aksaray’da olduğunu,
 • 11 bin yıllık tarihiyle Orta Anadolu'nun ilk köy yerleşkesi Aşıklı Höyük'ün,
 • Anadolu'da ilk "Kale Kent Modeli" Güvercinkayasının'nın,
 • İlk çağlarda Orta Anadolu'nun ticaret ve maden şehri olan Acemhöyük'ün
 • Kapadokya isim merkezinin,
 • Türkiye’nin en önemli Mumya Müzesi’nin Aksaray’da olduğunu,
 • Türkiye’de kurulan ilk un fabrikası Azmi Milli’nin,
 • Dünya tekstil devi Colins'in ,
 • Türkiye’nin en büyük kamyon fabrikası MERCEDES-BENZ’in,
 • Türkiye’nin en önemli süt ürünleri üretim tesisi SÜTAŞ'ın,
 • Türkiye'nin en önemli silo üreticileri OBİAL ve MYSİLO'nun,
 • Türkiye'nin en büyük transmikser fabrikası IMER'in,
 • Türkiye'nin en önemli şeker fabrikalarından biri olan Balküpü'nün,
 • Türkiye'nin en büyük Doğalgaz Depolama Tesisi'nin,
 • Türkiye'nin en büyük lastik fabrikası BRİSA'nın,
 • Dünyanın en önemli Halı Tamir atölyelerinin Aksaray'da olduğunu,
 • Çerezlik Ay ÇiçeğiKabak ÇekirdeğiCeviz ve Tahıl ürünlerinin yanı sıra Yonca BitkisiKırmızı Et ve Hayvansal Gıda Üretiminde Aksaray'ın ülke ekonomisinde önemli bir pay sahibi olduğunu;
 • Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde "Anadolu’da Ben Aslan Gördüm" dediği Malaklı Köpeği'nin ana vatanının Aksaray olduğunu biliyor muydunuz?