ENİSE SOLAK HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR

Köyümüz eşraflarından Mehmet SOLAK kızı Enise SOLAK hakkın rahmetine kavuşmuştur Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun. “Allahümma’ğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi ale’l islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü ale’l iman. Ve hussa hazihi’l meyyite bi’r ravhi ve’r DEVAMI