YAPRAKHİSAR KÖYÜ’NE HİZMETİ GEÇEN MUHTARLARIMIZ

MUHTARIMIZIN ADI SOYADIHİZMET YILI
Halil SolakTarih Bilinmiyor
Mustafa Solak Tarih Bilinmiyor
Şevket Solak Tarih Bilinmiyor
Bekir Köse Tarih Bilinmiyor
Durmuş Ali Bakar Tarih Bilinmiyor
Menduf Kalkan Tarih Bilinmiyor
Durmuş Çetinkaya Tarih Bilinmiyor
Hasan Dede Bakar Tarih Bilinmiyor
Turan Buldum Tarih Bilinmiyor
Hüseyin Bakar Tarih Bilinmiyor
Cafer Kalkan Tarih Bilinmiyor
Duran Köse Tarih Bilinmiyor
Muharrem Kalkan1984 – 1989
Mahmut Bakar1989 – 1994
Muharrem Kalkan1994 – 2004 (2 Dönem)
Recep Kocadağ2004 – 2009
Musa Kalkan2009 – 2019 (2 Dönem)
Yusuf Kalkan2019 –