-İlk sürüm,ilkbaharda pulluklu 18-20 cm derinlikte pulluk çatıyı yere paralel ve toprak şeritleri 135 ‘ lik bir açı ile birbirine yaslanacak şekilde yapılmalıdır.
-Nadas tavında, erken mart sonu nisan ayında yapılmalıdır.
-İkileme, ilk sürümden 4-6 hafta sonra,kazayağı+tırmık kombinasyonu ile 8-10 cm derinlikten yapılmalıdır.
-Tarla otlandığı veya fazla yağış alındığında, 7-8 cm derinlikten üçleme yapılmalıdır.
-İdeal toprak yüzeyi,iri zerreli, ekmek ufalanmış şekilde görünmelidir.
-Ayrıca toprak yüzeyi kül-ufak işlenen tarlalarda su birikmez,şiddetli yağmurda kaymak tutar,bu durum çıkışı olumsuz etkiler.Bunun için toprak yüzeyi,kül-ufak olacak şekilde işlenmemelidir.
-İyi bir nadasla(toprak hazırlığı ile) nemli toprak tabakasının üstünde 8-10 cm kalınlığında kül ufak olmamış iri zerreli,ekmek ufağı görünümünde kuru toprak tabakası(malçlı) oluşturulursa buharlaşma minimuma iner ve 70-80 mm ‘ lik su biriktirilir,bu biriktirilen su bir sonraki ürünün gelişme devresinde sigorta vazifesi görerek kuraklıktan dolayı verim kaybı en aza iner.
-İklim ve toprak şartları uygunsa ve kimyasal nadas yapılmışsa doğrudan anıza ekimde yapılabilir.Anız artıkları parçalanmış,temizlenmiş,birinci,ikinci ürün kalkışı müteakip,su,yağış ve ekim zamanına bağlı olarak anıza ekim yapılabilinir.
-Orta Anadolu ve benzer bölgelerdeki ekim zamanı ekim ayıdır.Geçit bölgelerinde ekim zamanı ekim sonu kasım başıdır.
-Sahil bölgelerindeki ekim zamanı, 15 Kasım 15 Aralık tarihleri arasıdır.
-Ekimde bir metrekareye 500 dane atacak şekilde tohumluk normu kullanılmalıdır.
-Çimlenme gücü %85-90 arası,çeşit safiyeti %97 olduğu kabul edilen ,normal irilikteki 1000 danesi 36 gram olan bu yılın mahsulünden tohumluk yapılıyorsa dekara ekmeklik buğdayda 20 Kg/da,makarnalık buğdayda 22 Kg/da tohum atacak şekilde mibzer ayarı yapılmalıdır.

-Ekilen tohumun üzerine 5-6 cm toprak gelecek şekilde ekim derinliği ayarlanmalıdır.Sahillerde daha yüzlek 3-5 cm derinliğe ekilmelidir.İmkanlar ölçüsünde mibzer arkası silikon merdane vb. merdanelerle veya silindir tekerleklerle sıkıştırmak faydalıdır.Daha derin ekilişler çıkış oranlarını azaltır,devreden tohum kullanılıyorsa sürme gücü azaldığından tohum biraz fazla atılmalıdır.Bu ve buna benzer sebeplerle çiftçilerimiz çıkış bozukluklarını telafi etmek için fazla tohum kullanmaktadırlar.
-Tav suyu verilmiş sulu tarla ekilişlerinde ve çok kardeşlenen çeşitlerde dekara atılan tohum, tavsiyeden %10 daha az atılana bilinir.
-Geç kalan ekimlerde dekara atılan tohum tavsiyelerden %10 daha fazla atılmalıdır.
-Toprak hazırlığı kötü olan tarlaların ekimlerinde tohum miktarı arttırılmalıdır.
-Su kesmesi ve kök çürüklüğüne karşı, su biriken tarlaların suyu tahliye edilmeli veya karık usulü ekim yapılmalıdır.
-Verimlilik için kuru alanlarda nadas,sahil bölgeleri ve sulu alanlarda ise münavebeli üretim yapılmalıdır.
-Tohumlar ekimden önce % 2-3 nemlendirilip, zabrusa karşı ilaçlanmalı ve aynı gün ekilmelidir.
-Gübre, analiz sonuçlarına göre verilmelidir.Maksimum verime göre gübreleme yerine ekonomik verim gübrelemesi yapılmalıdır.
-fosforlu gübrenin tamamı ekimde,mümkünse tohumla temas etmeyecek şekilde verilmelidir.
-Kuru ziraat şartlarında verilmesi gereken azotlu gübrenin 1/3 ‘ ü ekimle, 2/3 ‘ ü de kardeşlenme döneminde verilmelidir.Suluda ve sahil bçlgelerinde verilmesi gerekli azotlu gübrenin 1/3 ‘ ü ekimde,1/3 ‘ ü kardeşlenme başlangıcında, 1/3 ‘ ü de kardeşlenme sonunda verilmelidir.
-Üst gübre olarak %33 Amonyum nitrat veya %21 ‘ lik Amonyum Sülfat gübreleri önerilmektedir.Üst gübre olarak Üre verildiğinde hemen yağış olmaz ise ,ısıya bağlı olarak amonyak olarak N kaybı fazla olabilmektedir.
-Toprak Tahlili yaptırılmalı ancak tahlil yaptırılmadığında, ülkemiz topraklarının fosfor ve azot miktarının asgari ortalama bulunacağı düzey esas kabul edilirse kuru bölgeler için dekara 7-8 Kg saf fosfor, 8-9 Kg civarında saf azot,sulu şartlarda ve sahil bölgelerinde sulu ekilişlerde dekara 8-9 Kg saf fosfor 16-17 Kg saf azot önerilmektedir.

-Toprakta yeterli çinko yoksa çimlenmeyi, toprak üstüne çıkışı arttırması ve bitkiyi hızlı geliştirmesi nedeniyle ekimde tohuma, ot mücadelesi ile de yapraktan çinko uygulaması önerilmektedir.
-Bir metrekarede 1 Sarı ot,2 adet gökbaş, 3 adet hardal, diğerlerinden de 10 adet varsa mutlaka yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
-Yabancı otların 2-6 yapraklı rozet dönemi ideal mücadele zamanıdır.
-Sülfenyl üre grubu ilaçlarla minimum 5[sup]o[/sup]C ‘ de ilaçlanmaya başlanabilir.Diğer grup ilaçlarda ise minimum 8, maximum 25[sup]o[/sup]C ‘ lik sıcaklık aralıklarında ilaçlama yapılır.Sıcak saatlerde ilaçlama yapılmamalıdır.Zira bitki stomalarını sıcakta kapatır ilaç zerreleri bitki içerisine giremez.Mikro-max başlıklarla ilaçlama yapmakla, ilacın her yönden bitkiye ulaşmasını sağlar.İlaçlama başarısını çok arttırır.
-Bir metrekarede 3-4 zabrus larvası veya 15 ve daha fazla yenik bitki varsa satıh mücadelesi yapılmalıdır.
-Bir metrekarede 10 adet süne nimfleri varsa ilaçlama yapılır.İdeal ilaçlama zamanı nimflerin 2.Dönem sonudur.
-Sulama yapılacaksa, idelal sulama zamanı:ekimde çıkış suyu,sapa kalkma döneminde ve çiçeklenmeden 9-10 gün önce olmak üzere üç kez sulama yapılmalıdır.Tarlada dar yapraklı tohumla gelen ot problemi varsa su önce verilir otlar çimlendirilir, işlenir sonra tava ekilmesi daha iyidir.
-Danedeki nem % 13-14 ‘ ler seviyesine düştüğünde hasat başlatılmalıdır.
-Hasattaki % 1-2 ‘ lik kayıplar normaldir.Bu düzeydeki kayıp biçerin arkasındaki bıraktığı namluda bir karış karede (0,05m[sup]2[/sup]) 5-6 adet dane demektir.
-Hasat kayıpları % 1-2 ‘ nin üstünde ise kayıplara müdahale edilmelidir.Kırık dane oranı %1 ‘ i geçmemelidir.
-Mahsul %13 rutubetle 16-20 [sup]o[/sup]C sıcaklıklarının altında uzun süreli saklanabilir.

Hububatta mahsulün %60 ‘ ı ekerken kazanılır.
Bunun için;Toprak hazırlığı,gübreleme,mücadele,sulama ve başka teknik işlemlerin verime sağlayıcı potansiel etkiyi daha da arttırmak için ıslah edilmiş ,genetik potansiyeli yüksek çeşitlerin sertifikalı tohumluğunu iyi bir tohum yatağına ekmek şarttır.
Sertifikalı Tohumluk Ekmek Demek
-Daha Fazla Verim
-Daha Fazla Kalite
-Daha Fazla Kazanç